Assalamoe alaikoem.

Wij zijn zeer verheugd om jullie te melden dat wij met instemming van Allah swt de aanvraag voor de bouwvergunning voor Moskee Houten op 19 december 2023 hebben ingediend bij gemeente Houten.

Wij zijn Allah dankbaar voor deze belangrijke mijlpaal.
2024 zal insha Allah in het teken staan van veel contact met de gemeente over onze bouwplannen en de voorwaarden voor de vergunning.
De verwachting is dat we insha Allah in de tweede helft van 2024 de vergunning zullen ontvangen waardoor we insha Allah conform planning in 2025 kunnen starten met bouwen.

Baaraka Allahoe fiekoem.


Casco Nieuwbouw

2025 start bouw insha Allah