Religieus

Met onze religieuze activiteiten zullen wij werken aan het versterken van onze Islamitische identiteit en onze relatie met onze Schepper. Dit doen we o.a. door het aanbieden/organiseren van:

  • De 5 dagelijkse gezamenlijke gebedsdiensten
  • Het Vrijdagmiddag Gebed
  • De Taraweeh tijdens de Ramadan
  • Lezingen en thema bijeenkomsten

Onderwijs

Het onderwijs zal aan kinderen, jongeren en volwassenen worden aangeboden en betreft:

  • Lessen gericht op het memoriseren van de Koran (Tahfied)
  • Lessen gericht op verdieping van de kennis van de Koran (Tafsier)
  • Lessen gericht op Islamitische opvoeding
  • Arabische taal
  • Nederlandse taal
  • Huiswerkbegeleiding t.b.v. het regulier onderwijs

Sociaal maatschappelijk

Sport

Verbinden en verbroederen zijn belangrijke eigenschappen van onze Islalimitische identiteit. Sport kan hieraan ernorm bijdragen. Er zal een sportcommissie in het leven worden geroepen die zich bezig zal houden met het organiseren van sportactiviteiten. Dit zullen zowel indoor- als outdoorsportactiviteiten zijn en gericht op kinderen, jongeren en volwassenen.

Casco Nieuwbouw

2025 start bouw insha Allah