Islamitisch Cultureel Centrum Houten (ICCH) is opgericht op 17 maart 2017 en zal jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de volgende informatie op de website www.moskeehouten.nl publiceren:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting

Casco Nieuwbouw

2025 start bouw insha Allah