Wij maken deel uit van de moslimgemeenschap in Houten. Voornamelijk Houtense Moslims met een Marokkaanse achtergrond hebben zich aangesloten bij Moskee Houten. Later heeft ook een deel van de Syrische nieuwkomers zich aangemeld. De meesten van ons (veelal tweede generatie Marokkanen) zijn uit de omringende gemeenten verhuisd naar Houten en wonen hier al geruime tijd. In onze omgeving merkten wij steeds meer behoefte aan een ontmoetings- en een gebedsruimte voor Houtense Moslims.

In oktober 2016 hebben wij ons verenigd in een commissie en zijn we gestart met het werven van Moskeeleden die bereid waren maandelijkse contributie te betalen voor de huur van een tijdelijke locatie.  Parallel daaraan zijn we gestart met een aantal andere werkzaamheden gericht op de lange termijn: 1) het opstellen van een concept visie en doelstellingen, 2) het maken van financieringsplannen voor de aankoop van een kavel en voor de bouw van de definitieve Moskee (multifunctionele ruimte) en 3) het uitwerken van de structuur en inhoud van onze website.

In december 2016 hadden we ca. 45 leden. Op 11 december 2016 heeft de eerste vergadering plaatsgevonden waarin de concept visie, doelstellingen en (financierings)plannen zijn besproken en gesteund door de 31 aanwezigen. Op basis van de uitkomsten van deze vergadering zijn we de eerste verkennende gesprekken met Gemeente Houten gestart over een tijdelijke huurlocatie en een potentiële kavel. Momenteel zijn zo'n 65 leden aangesloten bij Moskee Houten. Zodra wij over het tijdelijke gebouw beschikken en deze website wat langer bestaat, verwachten wij een verdere groei naar 100+ Moskeeleden, gezien het aantal moslims in Houten. 

Casco Nieuwbouw

2025 start bouw insha Allah