Onze visie

Wij, Houtense moslims, streven naar groei en versterking van onze religieuze identiteit om nader tot onze Schepper te komen. Vanuit een sterke eigen identiteit maken wij in harmonie deel uit van de Houtense en Nederlandse gemeenschap en voegen we waarde toe, op sociaal, maatschappelijk en spiritueel vlak.

Onze doelstellingen

  • Samen beleven van onze religie
  • Bevorderen van de kennis over de Islam door onderwijs, voorlichting en dialoog
  • Investeren in de jeugd ter versterking van haar identiteit en sociaal maatschappelijke positie
  • Proactief samenwerken met andere religieuze en maatschappelijk betrokken instellingen en de gemeente ter verbetering van de sociaal maatschappelijke omstandigheden van de meest kwetsbare groepen in Houten (o.a. ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vluchtelingen).
  • Actief en liefdevol betrokken zijn bij onze omgeving ter verbroedering en vergroting van de saamhorigheid tussen alle Houtenaren

Casco Nieuwbouw

2025 start bouw insha Allah